top of page

Inmönstring

Se Länk till SKK: regler för dispensansökan/inmönstring

Bakgrund
Eftersom Hälleforshunden idag utgör en allt för liten population för att på ett hållbart sätt under flera generationer kunna fungera som ras, kommer vi att ha en öppen stambok så länge det finns skäl till det. Ett av skälen till öppen stambok är att man i en liten ras över tid riskerar alltför stora genförluster. Inavelsgraden ökar och det blir svårt att hitta tillräckligt obesläktade hundar som kan användas i avel.

Öppen stambok innebär att hundar som är rastypiska kan mönstras in och godkännas som en Hälleforsare.

Det är dock av stor vikt att vi godkänner rätt hundar som tillför rasen nytt friskt genmaterial (inte behäftad med dolda sjukdomar) och i övrigt tillför god jaktförmåga och exteriör.
Ett antal kriterier skall uppfyllas för att det skall vara intressant att godkänna en ansökan om inmönstring. Tanken med inmönstrade hundar är ju att de skall användas i aveln eftersom de kommer att tillföra nytt genetiskt material och goda egenskaper. 
Därför har vi nedan listat ett antal krav samt försökt förklara varför.

Spårbar härkomst
Vi godkänner idag inga hundar där vi inte kan se stamtavlan bakåt i tiden. Detta för att kunna kontrollera att hundar bakåt i stamtavlan är friska och inte har andra defekter typ (höftledsdysplasi, epilepsi, ögonsjukdomar m.m.) samt se att de har dokumenterat god jaktförmåga. Detta för att vi inte skall få in några sjukdomar eller andra defekter i rasen.

Tillför önskade gener
Hunden skall kunna tillföra tillräckligt mycket nya gener till Hälleforshunden, m.a.o. den får inte vara för nära besläktad om det skall vara intressant. Samtidigt är det så att bedömningen görs utifrån rådande behov av att tillföra nytt material till vår ras. Detta behov kan växla från tid till annan, beroende på hur situationen för tillfället ser ut i rasen.

Mönstrad som rastypisk
Genom mönstring som kan genomföras på någon av SÄKs utställningar, anmälan till utställning skall göras i god tid, så att arrangören är informerad om att det kommer en hund för ”inmönstring”. Domarna bedömer om hunden är en rastypisk hälleforsare, enligt vår rasstandard.

Frisk utan sjukdomar eller defekter

  • Ögonlyst, intyg.

  • Friröntgad höftled och armbågar, intyg


Ovan styrks via utlåtande från ögonlysning och röntgen.

 

Sist men inte minst dokumenterat god jaktförmåga
Om hunden över huvud taget skall vara intressant så är det viktigt att hunden jagar älg på utmärkt sätt. Funktionen är ju det viktigaste.

Att tänka på för den som funderar på att mönstra in sin hund

Att mönstra in en hund utgörs av flera olika steg enligt ovan. För att undvika onödiga utgifter och tidsspillan, utifall att hunden underkänns i något av de första stegen, så kan det ju vara onödigt att gå vidare med de andra mer kostbara stegen som mönstring, höft- och armbågsröntgen samt ögonlysning. Av det skälet kan det vara bra att inhämta ett förhandsbesked enligt nedan.

Optimala steg

  • Det första som skall uppfyllas är att hunden jagar älg på ett utmärkt sätt, detta skall också kunna styrkas med någon form av dokumentation.

  • Spårbar härkomst skall kunna visas.

  • Hunden liknar en Hälleforsare, skicka med en bild och uppgift som mankhöjd.

 

I det läget kan man skicka en intresseanmälan till:
Jan-Erik Bjermkvist
Lillmyrgränd 1
861 92 BERGEFORSEN

 

Klubben kollar då upp om hunden kan vara av intresse och kan ge ett förhandsbesked om hunden är av intresse och kan godkännas såvida den uppfyller de övriga kraven.

  • Mönstring

  • Höft-, armbågsröntgen

  • Ögonlysning

 

Ansökan om dispensregistrering skickas till SKK. Klicka på: länk 

 

Klubben svarar gärna på frågor om inmönstring/dispensregistrering

Se frågeformulär: länk

hf_r03.png
hf_r02.png
bottom of page