top of page

Årsmöte 15/5 2015 i Jönköping

Fredagen den 15 maj var det dags för årets årsmöte i klubben, mötet hölls i samband med den stora jaktmässan "Elmia Game Fair" i Jönköping.

Styrelsen har under flera år fått in önskemål om att något årsmöte ska förläggas till södra delarna av Sverige. Av denna anledning förlades årets årsmöte i Jönköping i samband med Elmia Game Fair.

Tyvärr var det ingen utställning i samband med detta årsmöte vilket kan vara en bidragande orsak till att årsmötet inte fick så många besökare. Endast 19 personer var närvarande och utöver styrelseledamöterna var det endast någon enstaka person från våra södra delar av landet.

Årsmötets punkter klubbades igenom och styrelsen fick förnyat förtroende. Följande val gjordes: Hälleforshundklubbens styrelse: Ordförande Wåge Lundgrehn, omval 1 år, Ledamot Bo Tobiasson omval 2 år, Jonas Jonsson, omval 2 år och Thomas Johansson, omval 2 år. Övriga ledamöter i styrelsen är Jan-Erik Bjermkvis, Ulrika Eriksson, Märit Truuts. Valberedningen omvaldes (Jan Boman. Rickard Gradin samt Anders Hagman). Till revisorer utsågs Kerstin Boman samt Linnea Schmidt, som revisionssuppleanter valdes Christina Fox och Fredrik Andersson.

På årsmötet berättade ordföranden att raskompendiet är omarbetat och kommer att godkännas. Styrelsen påpekade även att vår tidning endast kan överleva om bidrag kommer in från medlemmarna, detta gäller även klubbens hemsida. Trots att man idag snabbt sprider information via sociala medier är ändå tidningen ett uppskattat inslag i hos många medlemmar.

I länken till protokollet finns de övriga frågor som behandlades under årsmötet.

Mötet var ense om att nästa årsmöte ska ske på ort där det samtidigt anordnas älghundsutställning

bottom of page