top of page

Årsmöte 1/6 2019 i Lycksele

Fråga från årsmötet 2019, Lycksele :

 

Utdrag från årsmötesprotokoll:

”Två olika domare har på tävling meddelat att man inte ger CK till tikar under 55 i mankhöjd och att det skulle vara beslutat i ett avelsrådsmöte.  Detta är inget avelsrådet känner till. Det står dessutom i rasstandarden att tikar kan vara mellan 52-60. Vi tar med oss frågan till styrelsen och kontrollerar vad detta kommer ifrån och meddelar mer information på hemsidan.” 

Svar:             

Ursäkta sent svar, sent skall syndaren vakna. 

Man får utgå från domarkompendiet för Hälleforshunden, se länk>> vilket är utställningsdomarens hjälpmedel för hur varje ras skall bedömas. Domarkompendiet grundar sig och speglar SKK’s rasstandard. Domarkompendiet uppdateras med jämna mellanrum (ca 5 år). och tas fram i samarbete mellan SÄK’s utställningskommitté,  klubbarna och dess styrelser vilka representerar medlemmarna. Förmodligen kommer ny uppdatering ske omkring 2021- 2023, då vi kan ompröva vad som skall premieras. 

 

I Hälleforhundens domarkompendium från 2016, står det att ”CK bör tilldelas tikar över 55 cm.”

Domarkompendiet beskriver idealbilden lika med en målbilden för vår ras. Syftet med hundutställning är att exteriört värdera avelsarbetet samt rasens avelsmaterial mot rasstandarden.

Om möjligt eftersträvas den målbilden i vårt avelsarbetet dock betyder funktion, inavelskoefficient och hälsa så pass mycket mer i nuläget för vår lilla ras. Viktigast är om våra hundar blir godkända på utställning för de skall ges möjlighet till att starta på jaktprov, eftersom jaktprovet väger tungt i avelsarbetet.

//Avelsrådet.

arsmote2019_uts1.jpg
bottom of page