top of page

Årsmöte 27/5 2017 i Lycksele

Lördagen den 27 maj var det dags för årets årsmöte i klubben, mötet hölls i samband med den stora jaktmässan "Utemässan i Lappland" i Lycksele.

Årsmötesdagen började med 10 grader och regn i luften, skönt för hundarna i utställningsringen men lite kyligt för åskådarna. Det var en välbesökt utställningsring där 21 hälleforsare var anmälda. BIR för dagen blev en norsk dam : AYLA NO46385/14, som dessutom placerade sig som trea i konkurrensen. Bilder se längst ner.

Årsmötets punkter klubbades igenom och styrelsen fick förnyat förtroende. Inför årsmötet var det klart att vår ordföranden skulle stiga av och lämna över klubban till någon annan, även ledamoten Bo Tobiasson och Thomas Johansson ersattes. Valet föll på ledamoten Jonas Jonsson.

 

Följande val gjordes: Hälleforshundklubbens styrelse: Ordförande Jonas Jonsson, nyval 1 år, Ledamot Tomas Kärrman nyval 2 år, Susanne Rudberg, nyval 2 år och Lena Tervahauta, nyval 2 år. Övriga ledamöter i styrelsen är Jan-Erik Bjermkvist, Ulrika Eriksson, Märit Truuts. Valberedningen omvaldes (Kalle Johansson (sammankallande). Rickard Gradin samt Anders Hagman). Till revisorer utsågs Kerstin Boman samt Linnea Schmidt, som revisionssuppleanter valdes Christina Fox och Fredrik Andersson.

På årsmötet gick Jan-Erik Bjermkvist genom den nya RAS som håller på att sammanställas. En ny RAS tas fram var femte år och beskriver läget för rasen såsom hälsostatus mm. Klubbens nye ordförande hade gjort ett omfattande arbete med attt sammanställa all statisitk från hittaalghund.se som han redogjorde för under mötet. Ett omfattande material som beskriver hur rasen har förbättrats under tid. Detta material kommer läggas ut på hemsidan i sin helhet.

Under flera år har klubben kämpat med sin tidning, det har blivit allt svårare att få in materlial för att fylla tidningen samtidigt som tidningen är en stor kostnad för klubben. Då allt i allt snabbare takt sprids på nätet och över sociala medier har styrelsen beslutat att satsa de pengar vi lägger på tidningen för att utveckla en ny och mer uppdaterad web. Vi ska även komplettera vår avelssida med en Facebook-sida, där klubben lägger ut de rekommenderade och anvisade parningar som gått via vårt avelsråd.

I länken till protokollet finns de övriga frågor som behandlades under årsmötet. Protokollet läggs ut så fort det är justerat och klart. Mötet avslutades med en avtackning av Wåge Lundgrehn, Bo Tobiasson och Thomas Johansson

bir_ayla.jpg

Bir Ayla

cajsa.jpg

Bästa juniorstik: Gammgårdens Cajsa

bottom of page