top of page

Regler för annonsering

Följande regler gäller för att få annonsera på hälleforshundklubbens web samt tillhörande avelsida på Facebook:

1. Parningen ska ha rekommenderats eller anvisats av avelsrådet eller vara godkänd av avelsrådet

2. Tikägaren ska vara medlem i klubben

hf_v3.png
bottom of page