top of page

Varför välja en Hälleforshund?

Står du i begrepp att köpa dig en älghund och kanske då en Hälleforshund? Då kan denna information vara till hjälp för att få en inblick i rasen och hundarna:

 

Hälleforshunden är en slitstark och närmast outtröttlig älghund med blodslinjer från bland annat ryska slädhundar. En ren jakthund. Ganska vanlig i vissa trakter. Hårdför i skogen, lojal och samarbetsvillig.

Hälleforhunden är en förhållandevis ung ras under utveckling med öppen stambok.

Mellan 60-talet fram till milleniumskiftet fanns det två kärnområden i Sverige med sk. Hälleforshundar, rödgula till gulvita hundar i Västra Sveriges fjällkedja och skogsland från Västerbotten och norrut, det andra kärnområdet låg kring Hällefors i Örebro län. Hunden användes till först och främst till älgjakt i dessa områden och var en utpräglad älghund. Hunden hade framavlats med de egenskaper som var/är värdefulla vid praktisk älgjakt, ofta ensam jakt utan eller med väldigt få passkyttar, speciellt för de områden som gränsade mot fjällkedjan.

En grupp personer såg och insåg värdet i att bevara Hälleforshundens egenskaper som avlats fram genom att i första hand avla på bruksegenskaper.

De värden som Hälleforhundklubben vill bibehålla och utveckla är:

  • Jaktsamarbetet med hundföraren. (efter avslutat älgarbete skall hunden återvända till föraren).

  • Arbeta aktivt för att ställa älgen, helst vid upptag, om älgen flyr skall den göra allt för att få stopp på älgen.

  • Sök, när man gått igenom en såt skall känslan vara att såten är effektivt genomsökt av hunden.

  • Hunden tar ej kontakt på egen hand med främmande människor eller blandar sig i andra hundars jakt.

  • Älskar att skälla älg på ståndskall, fram till dess att hundföraren kommer på plats för att avsluta eller locka in hunden.

 

Nuläget:

Egenskaperna ovan är de som finns generellt i rasen, samtidigt skall man komma ihåg att det är individer och att spridningen av egenskaper är stor på individnivå.

Jaktprovsresultaten ligger i nivå med jämthunden om man ser över några år för att få tillräckligt stort material så att det går att jämföra.

Hälsoläget är gott i rasen, de ögonproblem vi haft tidigare har minskat betydligt, genom det avelsprogram vi har.

Höftledsstatusen ligger på en acceptabel nivå, men vi behöver röntga fler hundar för att kunna uttala oss säkert, detta är något vi fortsatt får ha under uppsikt.

Avelsbasen i rasen ser för närvarande bra ut, eftersom vi har en öppen stambok, vilket ger oss möjlighet att mönstra in mindre besläktade hundar.

Sammantaget ser situationen ljus ut för rasen, vilket innebär att rasen kan utvecklas till det bättre både jaktligt och hälsomässigt utan att avelsbasen blir för smal.

 

Jaktproven 2019:

Något vi vill uppmärksamma och som alla Hälleforshunds-entusiaster kan glädjas åt är alla prisprovtagare denna säsong, nu i skrivande stund är det 25 prisprov varav 14 st 1:a pris i Sverige. Ett prov som sticker ut är Jaktdrömmens Skalla med 96,5 poäng…

I Länskampen bidrog Hälleforshunden Båtnäsets Rozt till segern för VNÄK, läs mer här: LÄNK

I Norge lyckades Kjell Heggebrennas, Skräckåbäckens Ask i ett tvådagars prov med bland de högsta poängen för ett löshundsprov i Norge denna säsong, tyvärr är inte detta prov publicerat officiellt ännu, så vi väntar med spänning på slutresultatet.

Hur som helst ringde jag upp Anders Jonsson i Bjuråker, ägare till Jaktdrömmens Skalla för att jag var nyfiken och ville höra mig för om hunden.

Anders J har jagat och jagar med Jämthundar, att han valde en Hälleforshund var mer en slump som han inte behövt ångra.

Anders J: "Tiken var tidig i jakt men skällde inte de första gångerna hon hade kontakt med älgar, utan först vid ca 10 månaders ålder lossnade det och nu ligger hon på ca 75 skall/minut med jämn frekvens. Hon kan vara tyst en stund på upptaget, men börjar sedan skalla lugnt, så ofta står det i upptaget.  Söket gick lite för snabbt speciellt i början ofta i 15km/tim, hon har nu lugnat sig lite och har ett effektivt sök på mellan 500-1000 m avstånd till hundföraren. Efter älgarbete kommer hon snabbt tillbaka till hundföraren och är fortfarande lätt att kalla av från ståndet."

Tiken är mätt 56 cm hög och bedömd excellent på utställning.

klar5.jpg
skalla.jpg

Jaktdrömmens Skalla

bottom of page