Informationssida

På denna sida kommer information från klubben att läggas ut.

Medlemmar 

Vi saknar er...

Vid uppdatering av medlemsregistret så upptäcker vi att inte alla har betalat sin medlemsavgift. Nytt inbetalningskort kommer med epost eller snigelpost.

Mailadresser!

För att underlätta utskick och framtida fakturering har vi önskemål att alla medlemmar skickar sin mailadress till medlemsansvarig Maria. Dessa mailadresser kommer lagras i ett medlemsregister som endast är till för klubbens eget bruk. Klubben kan använda dessa mailadresser för utskick av information rörande klubbens verksamhet samt utskick av fakturan till medlemsavgiften

Skicka mail >>

/Medlemsansvarig Maria Granqvist

Digitalt informationsmöte

I samband med klubbens årsmöte 2021 beslutades att styrelsen skulle planera för digitala medlemsmöten. Det första digitala informationsmötet kommer ske den 15 augusti med Jan-Erik Bjermkvist som föredragshållare. Kvällens tema blir jaktprov.