Informationssida

På denna sida kommer information från klubben att läggas ut.

Uppmuntran till jaktprovsdeltagande

Styrelsen för Hälleforshundklubben vill uppmuntra så många som möjligt att starta och meritera sina hundar i syfte att få en bättre avelsutvärdering och en större avelsbas, genom att få fler hundar kvalificerade till avel.


Det är bara ungefär 20 % av älghundarna som jaktmeriteras. Vi är övertygade om att betydligt fler hälleforshundar än så är goda jakthundar nog att kunna hämta hem pris på jaktprov.


Även om inte just du som hundägare är intresserad av avelsverksamhet så är värdet av att du valt att meritera just din hund viktig för rasens popularitet och den uppfödare där du köpte valpen och för kullens utvärdering. Bara genom jaktprov kan vi på riktigt utvärdera jaktegenskaperna och hur väl aveln utvecklar dessa.

 

Att få fler hundar till start är en av klubbens mest prioriterade uppgifter och för att uppmuntra detta har vi nu i samarbete med Easyhunt valt att hålla ett lotteri för denna provsäsong.


Vinaren i lotteriet erhåller utan kostnad en Easyhunt Pro med två års abonnemang.

Utlottningen gäller för löshundsprov på älg.
Man behöver inte ta något pris för att delta i utlottningen.
I detta fall är det deltagandet som vi vill premiera och uppmuntra.

Varje jaktprovsstart ger en lott.

 

För deltagande krävs:

  • Medlemskap i Hälleforshundklubben

  • Proven ska vara kollegieförda.

  • Hundägaren har anmält sig till utlottning enligt nedan redovisade mailadresser.

Maila ditt deltagande till:

Calle Franklin, calle@franklin.se
eller
Jan-Erik Bjermkvist, jbje.bjermkvist@telia.com

Medlemmar 

Vi saknar er...

Vid uppdatering av medlemsregistret så upptäcker vi att inte alla har betalat sin medlemsavgift. Nytt inbetalningskort kommer med epost eller snigelpost.

Mailadresser!

För att underlätta utskick och framtida fakturering har vi önskemål att alla medlemmar skickar sin mailadress till medlemsansvarig Maria. Dessa mailadresser kommer lagras i ett medlemsregister som endast är till för klubbens eget bruk. Klubben kan använda dessa mailadresser för utskick av information rörande klubbens verksamhet samt utskick av fakturan till medlemsavgiften

Skicka mail >>

/Medlemsansvarig Maria Granqvist

Digitalt informationsmöte

I samband med klubbens årsmöte 2021 beslutades att styrelsen skulle planera för digitala medlemsmöten. Det första digitala informationsmötet kommer ske den 15 augusti med Jan-Erik Bjermkvist som föredragshållare. Kvällens tema blir jaktprov.

Halleforsare_edited_edited_edited.jpg