top of page

Stadgar

Klubbens stadgar faställdes vid klubbens bildande 1994. För att anpassa stadgarna mot Svenska Älghundklubbens stadgar så har styrelsen omarbetat Hälleforshundklubbens befintliga stadgar. Det rör sig endast om små förändringar då de tidigare stadgarna var skrivna med Älghundklubbens stadgar som bas.

Under årsmötet i Lycksele den 16/8 2003 samt årsmötet 7/8 2004 i Rättvik beslutade stämman godkänna de nya stadgarna.

Stadgeändringarna görs för att Hälleforshunden ska få vara medlem i SÄK (Svenska Älghundklubben) och på så sätt få tillträde till SÄK:s utställningar samt ge Hälleforshunden möjlighet att få ställa upp i jaktprov. Under SÄK:s årsmöte april 2005 kommer klubben att bli medlem i SÄK.

Nya stadgar finns i PDF-format här >>

bottom of page