top of page

Raskompendie

Hej alla medlemmar i Hälleforshundklubben!

 

Hoppas ni och Er hund har det bra, att ni är förberedda inför kommande älgjakt och jaktprovssäsong!

 

Vår Rasavelsstrategi (RAS) är inför uppdatering och skall slås fast i höst!

Vi har nu ett utkast klart för utlåtande så vi vill få in synpunkter från dig vad du tycker! Länk till >> utkast 

Har vi rätt regler kring avel m.m., fokuserar vi på rätt saker?

Så välkommen att tycka till i frågan! Skriv något i vår ingång till styrelsen under kontakt/avelsfrågor på vår hemsida! KONTAKT | Hälleforshunden (halleforshunden.org)

 

Vad är RAS?

 

RAS är en fastlagd avelsstrategi som utvärderas varje år och uppdateras vart femte år. Planen har till syfte att följa och utveckla rasens hälsa, mentalt, funktionellt och exteriört genom att nogsamt följa data tillhandahållen av SKK och SÄK. Arbetsgruppen har vid klubbmöten, årsmöten och informationsmöten årligen presenterat uppföljning av föregående RAS och samtidigt inhämtat synpunkter för förändringar och fokusområden inför uppdatering till nuvarande RAS. Under arbetets gång med nya RAS kommer det löpande informeras om arbetet via hemsida och infomöten, före fastläggande av SÄK och SKK.  

 

Bästa hälsningar!

 

Jan-Erik Bjermkvist

Befintligt RAS-dokument

Rasstandard

Domarkompendium 23

Ras för Hälleforshund

Utkast ny Ras för Hälleforshund

bottom of page