top of page

Avelsråd

"Hundavel och därmed hundrasens utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för hundrasers möjlighet att utvecklas och anpassas till framtidens krav.

 

Därför ska avel och utveckling av rashundar vara målinriktad och hållbar. Med hållbar avses att den inte leder till spridning av anomalier avseende hälsa, mentalitet, funktion eller tömmer rasen på genetisk variation" SKK.

För att värna om Hälleforshundens framtida existens som en mycket bra älghund har klubben bildat ett avelsråd. Då hundens numrära antal av avelsdjur är litet är det viktigt att all avel går via avelsrådet. Detta för att inte förstöra rasen. Vill du para din tik eller nyttja din hanhund i avel, kontakta då alltid avelsrådet!

Avelsrådet tar hänsyn till jaktförmåga, typ och härstamning vid avel. Dokumenterad god jaktlig förmåga är en viktig parameter. Efterfrågas även av valpköparna. Gå jaktprov om ni vill använda er hund i avel.

bottom of page