top of page

Styrelse

Ordföranden, avelsråd:

Jan-Erik Bjermkvist, Bergeforsen

Skicka mail >>

Avelsråd:

Ulrika Eriksson, Umeå (Ulrika ingår ej i styrelsen)
Skicka mail >>

Vice ordföranden, medlemsansvar:

Maria Granqvist, Bjurholm

Skicka mail >>

Ledamot, utställning:

Anna-Lena Carlsson, Bullmark
Skicka mail >>

Kassör:

Johan Ketzenius, Nättraby
Skicka mail >>

Sekreterare

Ingalill Olzon, Jädraås

Skicka mail >>

Ledamot, jaktprov

Roger Molin Sollefteå

Skicka mail >>

Digitala gränssnitt, webbansvarig

Märit Truuts, Nybro
Skicka mail >>

styrelse.png
bottom of page