Styrelse

Ordföranden:

Jan-Erik Bjermkvist, Bergeforsen

Skicka mail >>

Avelsråd:

Jan-Erik Bjermkvist, Bergeforsen
Skicka mail >>

Avelsråd:

Ulrika Eriksson, Umeå
Skicka mail >>

Vice ordföranden, utstsekreterare:

Susanne Rudberg, Säffle
Skicka mail >>

Kassör:

Kjell Hellqvist, Nässjö
Skicka mail >>

Jaktprov, utställning

Calle Franklin, Busjön

Skicka mail >>

Ledamot, medlemsansvar

Maria Granqvist, Bjurholm

Skicka mail >>

Digitala gränssnitt, webbansvarig

Märit Truuts, Nybro
Skicka mail >>

styrelse.png