top of page

Jaktprov

Hälleforshunden är en liten ras i hundsverige. Det gör att vårt utrymme för hög kvalitet på aveln är en utmaning. Det enda sättet att hitta dugliga föräldrar är att våra medlemmar och hundägare går jaktprov.

Jaktproven är ett avelsverktyg som används för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper.
Önskvärda egenskaper hos en Hälleforshund kan exempelvis vara ett snabbt systematiskt sök, en god förmåga att finna, ställa och ställa om älg och att den har en sund mentalitet.

Uppfödare och avelsrådet använder resultaten från jaktproven för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att Hälleforshunden blir en mer komplett jakt- och familjehund.


Utan jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte Hälleforsarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.

Med andra ord:

  • Ta reda på var du anmäler dig där du bor och gå prov i höst. Det är roligt och lärorikt.

  • Domarna är erfarna hundägare och jägare och du kan lära dig väldigt mycket av att gå prov. Deras högsta önskan är att just ditt jaktprov ska vara ett prisprov och att du får en bra upplevelse.

  • Har du några funderingar tar du kontakt med någon i klubbens styrelse eller dina lokala älghundsklubb.

Lycka till i under jaktsäsongen!

Jaktprovsregler

Nuvarande jaktprovsregler (20220701-20260631) hittar du här >>

Jaktprovsresultat

Jaktprovsresultaten för hälleforshundar under en hel säsong presenteras på här, start med säsongen 2018-19

Jaktprovsresultat säsongen 2021-2022 hittar du här >>

Jaktproversättning

Årsmötet 2006 beslöt att ta bort jaktprovsersättningen.

Jaktprovsstatistik 2006-2016

Jaktprovsstatistik 2006-2016 hittar du här >>

Funktion
Hälleforshunden är idag en tålig och stark jakthund som ofta uppfyller de krav på jaktförmåga som ställs. Önskvärt är dock att jämnheten ytterligare ökar med en högre ”lägsta nivå” som följd.

Målsättning:
Stärka jaktlusten i rasen medelst en högre ”lägsta nivå”. Öka antalet hundar som kommer till prov.

SM för älghundar
Första hälleforshunddeltagare i SM blev Sigge som deltog i SM 2015. En poäng från guldet gav en mycket hedervärd 2:a plats!

Intervju med husse efter SM >>

Jaktprov utanför Sverige
Information från Jaktprovskommittén angående jaktprov utanför Sverige, se länk...

hf_jp.png
hf_jp2.png
bottom of page