Jaktprov

Vi ska värna om våra hundars goda egenskaper som mycket duktiga älghundar. Detta gör vi genom att dokumentera hundarnas goda jaktegenskaper med jaktprov!

Jaktprovsregler

Nuvarande jaktprovsregler hittar du här >>

Regelrevidering 2022

På SÄK:s websida finner du dokument och information gällande den pågående regelrevideringen för jaktproven som ska vara klar 2022.

Läs mer >>

Jaktprovsresultat

Jaktprovsresultaten för hälleforshundar under en hel säsong presenteras på här, start med säsongen 2018-19

Jaktprovsresultat säsongen 2019-2020 hittar du här >>

Jaktproversättning

Årsmötet 2006 beslöt att ta bort jaktprovsersättningen.

Jaktprovsstatistik 2006-2016

Jaktprovsstatistik 2006-2016 hittar du här >>

Funktion
Hälleforshunden är idag en tålig och stark jakthund som ofta uppfyller de krav på jaktförmåga som ställs. Önskvärt är dock att jämnheten ytterligare ökar med en högre ”lägsta nivå” som följd.

Målsättning:
Stärka jaktlusten i rasen medelst en högre ”lägsta nivå”. Öka antalet hundar som kommer till prov.

SM för älghundar
Första hälleforshunddeltagare i SM blev Sigge som deltog i SM 2015. En poäng från guldet gav en mycket hedervärd 2:a plats!

Intervju med husse efter SM >>

Jaktprov utanför Sverige
Information från Jaktprovskommittén angående jaktprov utanför Sverige, se länk...

hf_jp.png
hf_jp2.png