© Hälleforshunden

  • Facebook Social Icon

Årsmöten

Under åren som har gått sedan klubben bildades har det blivit ett antal årsmöten. Här kan du få information från ett antal av dessa.

Motioner/ärenden till årsmötet

Vill du som medlem skicka in motioner/ärenden till årsmötet ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 15 januari för att kunna behandlas på årsmötet. Ni hittar information om detta i våra stadgar under paragraf 7 Klubbmöte och moment 5 motioner/ärenden. 

Hur går man tillväga för att skicka in, antingen mailar du vår ordföranden, mailadress se styrelsesidan alternativt använder du formuläret under kontakt, frågor till styrelsen

Kallelse årsmöte:

Årstämma i Hälleforshundklubben

Ort Lycksele, tid och exakt plats kommer i början av 2020

Läs mer i kallelsen 2019 (2020 års kommer i feb)