Årsmöten

Under åren som har gått sedan klubben bildades har det blivit ett antal årsmöten. Här kan du få information från ett antal av dessa.

Kommande årsmöte:

Årsmötet kommer ske den 27/2 2021 med start klockan 11.00. Enligt direktiv från SÄK och SKK ska rasklubbarnas årsmöten hållas digitalt i år.

På uppmaning av SÄK ska det digitala årsmötet ske senast den 5 mars detta på grund av att regelrevideringen av jaktprov ska behandlas under lokal/rasklubbarnas årsmöten för att sedan fattas beslut om av SÄK. Jan-Erik kommer föredra ärendet på årsmötet. Blankett kommer att finnas för att rösta med.

För att delta i årsmötet behöver ni vara MEDLEM samt anmäla Er för att få en digital länk till mötet.

Medlemmar räknas de som betalt in medlemsavgift för 2021

Länk till anmälan: Anmälningsformulär >>

Kallelse i pdf, inklusive dagordning: Läs mer >>

Årsmöteshandlingar: Läs mer >>

Förslag till de nya jaktprovsreglerna: Läs mer >>

Motioner/ärenden till årsmötet

Vill du som medlem skicka in motioner/ärenden till årsmötet ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 15 januari för att kunna behandlas på årsmötet. Ni hittar information om detta i våra stadgar under paragraf 7 Klubbmöte och moment 5 motioner/ärenden. 

Hur går man tillväga för att skicka in, antingen mailar du vår ordföranden, mailadress se styrelsesidan alternativt använder du formuläret under kontakt, frågor till styrelsen

Senaste årsmötet:

Årstämma i Hälleforshundklubben hölls den 11/7 klockan 11.00 i Umeå.

Rapport från mötet: Läs mer >>

Presentationsmaterial från mötet: Läs mer >>

Protokoll från mötet: Läs mer >>

Kallelse i pdf, inklusive dagordning: Läs mer >>

Svar på frågor från årsmötet till styrelsen 2019 

Läs här>>

//Styrelsen

© Hälleforshunden

  • Facebook Social Icon