© Hälleforshunden

  • Facebook Social Icon

Årsmöten

Under åren som har gått sedan klubben bildades har det blivit ett antal årsmöten. Här kan du få information från ett antal av dessa.

Motioner/ärenden till årsmötet

Vill du som medlem skicka in motioner/ärenden till årsmötet ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 15 januari för att kunna behandlas på årsmötet. Ni hittar information om detta i våra stadgar under paragraf 7 Klubbmöte och moment 5 motioner/ärenden. 

Hur går man tillväga för att skicka in, antingen mailar du vår ordföranden, mailadress se styrelsesidan alternativt använder du formuläret under kontakt, frågor till styrelsen

Svar på frågor från årsmötet till styrelsen 2019 

Läs här>>

Kallelse årsmöte:

Årstämma i Hälleforshundklubben flyttas!

Med anledning av rådande Coronaläge ska inga årsmöten genomföras nu under våren. Vi ställer därav in årsmötet i Lycksele och arbetar med ta fram en ny tid och plats för Hälleforshundklubbens årsmöte. Exakt när och var kan vi i dagsläget inte meddela men det blir inte förrän efter sommaren.

//Styrelsen