Årsmöten

Under åren som har gått sedan klubben bildades har det blivit ett antal årsmöten. Här kan du få information från ett antal av dessa.

Motioner/ärenden till årsmötet

Vill du som medlem skicka in motioner/ärenden till årsmötet ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 15 januari för att kunna behandlas på årsmötet. Ni hittar information om detta i våra stadgar under paragraf 7 Klubbmöte och moment 5 motioner/ärenden. 

Hur går man tillväga för att skicka in, antingen mailar du vår ordföranden, mailadress se styrelsesidan alternativt använder du formuläret under kontakt, frågor till styrelsen

Svar på frågor från årsmötet till styrelsen 2019 

Läs här>>

Senaste årsmötet:

Årstämma i Hälleforshundklubben hölls den 11/7 klockan 11.00 i Umeå.

Rapport från mötet: Läs mer >>

Presentationsmaterial från mötet: Läs mer >>

Protokoll från mötet: Läs mer >>

Kallelse i pdf, inklusive dagordning: Läs mer >>

//Styrelsen

© Hälleforshunden

  • Facebook Social Icon