top of page

Ordföranden har ordet

Sommaren första dagar har infunnit sig nu i skrivande stund och det känns som Coronan så smått börjar släppa sitt grepp.

Snart eller helst nu börjar hundens uppbyggnadsträning inför den kommande jakten all träning är bra, som simning, lugna cykelturer, promenader m.m. All tid som du tillbringar med din hund och den träning du lägger ned kommer att betala sig under kommande jaktsäsong.

Styrelsens uppdrag att genomföra två motioner som det beslutades om på årsmötet pågår för fullt. En arbetsgrupp för genomförande av kubbkamp 2023 är under bildande.

  • Undersöka möjligheterna till att genomföra klubbkamp 2023, många saker skall på plats innan det är genomförbart. Vilka regler skall gälla? vi sneglar förstås på andra ras- och lokalklubbars regler för deltagande och genomförande. För att lyckas måste vi också få in pengar från sponsorer. Arbetet med planering är nu i full gång, så håll utkik på klubbens hemsida för att följa arbetet.

  • Planera för ett digitalt medlemsmöte, mer info finner ni på denna sida: Läs mer >>

Vi som medlemmar är viktig i klubben för det är vi som påverkar Hälleforshundens utveckling, alla stora och små beslut som du tar påverkar mer eller mindre rasens utveckling. Allt från avel till hur vi använder våra hundar påverkar hundarnas utveckling och omvärldens uppfattning om vår hund. Men för att få en samsyn om hur våra hundar skall utvecklas är det viktigt med dialog, självklart kommer vi inte ha att 100% samsyn. Men våra rättesnören är vår rasavelsstrategi att hunden skall jaga älg, vilket kräver jaktförmåga och en exteriör som bidrar till god rörelsefunktion. Självklart skall de vara mentalt sunda, vilket man oftast får på köpet om vi lyckas med jaktförmåga och exteriör som bidrar till god rörelsefunktion.

Därför är tanken att vi skall försöka komma i gång med digitala medlemsmöten där vi har intressanta föreläsare och där det även ges visst utrymme för frågor och dialog.

Ha nu en riktigt skön sommar!

 

Bästa jägarhälsningar!

 

//Jan-Erik B

hf_teddy.png
bottom of page