© Hälleforshunden

  • Facebook Social Icon

Ordföranden har ordet

Hej Hälleforshundfantaster!

Så var det dags för en ny text och denna gång med lite mer fokus på genomförda jaktprov. Först vill jag tacka alla som genomfört jaktprov detta år och grattis till er alla som erhållit pris. Ett särskilt grattis till HJORTRONKÄRRETS HULDA (AS41940/2015), ALPWEIDEN CAAPO (FIER19665/16) och RÄVAMYRENS SKOTT (AS35000/2016) som är de tre hundar som hade högst poäng detta provår.

Den statistik jag tidigare tagit ut för perioden 2005 – 2016 var på kalenderår så när jag har tittat på 2017 – 2018 så har jag tittat på kalenderår för att se jämförelsen med tidigare data. Har även tittat på provåret 2018-08-01 à 2019-01-31. Svårt att dra några klara slutsatser på de två år som vi har haft nya jaktprovsregler utan här får vi nog vänta ytterligare några år innan slutsatserna kan göras tydligare. Vi har de nya reglerna som gäller fram till 2022 innan de kan revideras och ett utbildningsmaterial som förbättras löpande vilket borde göra att data blir stabilare och stabilare över tid.

Jag kan konstatera att antalet prov fortsatt ligger på en nivå över 60 vilket är positivt. Andelen hanar som genomför prov har nu en ökande trend från en nivå där hanar och tikar i stort sett låg på samma nivå. När det gäller förstapris och pristagarprocent totalt så är det tyvärr nedåtgående trend jämfört tidigare data. Men sedan nya jaktprovsreglerna infördes så visar 2017 på förbättrat värde för första pris medan 2018 tyvärr föll till lägsta nivån i jämförelseperioden. För pristagarprocent 2017–2018 så är trenden nedåtgående. Ser jag på provåret 2018 så genomfördes 57 stycken prov totalt. 60 % av dessa var hanar och andelen förstapris var 32 %. Totala pristagarprocenten var 53 % för alla prov som genomfördes. Jaktprovsberättelser för provåret 2018-08-01 – 2019-01-31 finns att ta del av i ett samlat dokument (PDF) här på hemsidan under rubriken Jaktprov.

När det gäller det löpande styrelsearbetet så har vi lagt en bra grund för framtiden med tydliga roller i styrelsen vilket möjliggör snabbare svar till medlemmar och bra beredningar av frågor som vi ska fatta beslut om i styrelsen. Ett fokusområde har även varit ökad transparens så att protokollen från våra olika möten publiceras på hemsidan så snart det går efter genomfört möte. Utöver detta pågår ett löpande förbättringsarbete för att säkerställa att stadgar och beslut efterlevs på ett bra sätt i vårt styrelsearbete. På årsmötet i Lycksele så kommer jag att återkoppla från SÄK årsmöte som genomförs 27 april i Falun.

Känns fantastiskt trevligt nu när nya hemsidan är i drift och kan med glädje konstatera att det kommer in frågor via kontaktformuläret som finns på hemsidan som vi i styrelsen besvarar så snart vi kan. Vi skulle vilja ha mer bilder på våra hälleforshundar från mässor, jaktprov, utställningar eller andra tillfällen så att dessa kan användas till text som vi skriver i styrelsen eller berättelser/texter till bilder som vi medlemmar skickar in som ska publiceras på hemsidan. Tillsammans

gör vi vår hemsida relevant och intressant! 😊 Vi jobbar också med att försöka få in mer material till vår Facebook-sida och öka intresset för den kanalen också.

Slutligen vill jag önska alla medlemmar en glad påsk och jag hoppas på att få se så många som möjligt av er vid årsmötet i Lycksele.

Med vänlig hälsning,

Jonas Jonsson
Ordförande