Ordföranden har ordet

Med bävan åtog jag mig uppdraget när jag fick frågan, men när jag tänker efter så är vi ett fantastiskt gäng i styrelsen och alla hälleforshundägare som hjälps åt att utveckla rasen, vilket gör det hela intressant och spännande!

Vill samtidigt tacka avgående ordförande Jonas Jonsson som på ett föredömligt sätt under årens lopp lett arbetet mot en bättre organisatorisk uppbyggd styrelse, med klara ansvarsområden och tydlig administration. Detta gör att vi har en bra grund att arbeta utifrån. Stort Tack Jonas!

Jag torde vara känd, ökänd hos de flesta Hälleforshundägare eftersom jag varit med under hela resan från interimsstyrelse till bildande av Hälleforshundklubben 1994 och rasgodkännandet vid millenniumskiftet. I styrelsen har jag mestadels haft rollen som avelsråd de första åren tillsammans med Leif Gulin, min läromästare. Turligt nog bor vi inte långt ifrån varandra och jag kan fortfarande hämta stöd och diskutera med Leif när det gäller olika frågor kring Hälleforsaren. Vi i styrelsen kommer inom kort att presentera oss själva på hemsidan, så ni vet vilka vi är.

Min ambition är att vi alla klubbmedlemmar samt Hälleforshundägare känner stort engagemang och har en framtidstro för rasen, klara utmaningar och ta vara på de möjligheter vi faktiskt har inom rasen. Hundarna är materialet och det är vad vi medlemmar gör som blir resultatet. Nuläget är faktiskt bra om vi tittar på funktionen d.v.s. jaktförmågan Hälleforhunden står sig väl i jaktprovsstatistiken jämfört med de övriga älghundsraserna. Vi behöver öka antalet registreringar i Sverige (Norden, vi är faktiskt sakta ökande både i Norge och Finland). Ett sätt kan vara att försöka synas mer t.ex. genom att premiera hundar som lyckas bra på jaktprov, reportage i jakttidningar m.m. för att fler älgjägare får upp ögonen för vår ras, vilket den faktiskt förtjänar.  

Tyvärr har det nog inte blivit som vi tänkt kring det här med medlemsavgifter, tanken var att vi skulle gå över till ett mailutskick med inbetalningsuppgifter, men utfallet blev klent, vilket visat sig i ett starkt sjunkande medlemsantal, vilket vi hoppas inte speglar verkligheten. Därför uppmanar vi Er alla som fortsatt vill vara medlem och vet med sig att de inte betalt, betala in medlemsavgiften enligt de anvisningar som finns på vår hemsida, se länk >>. Efter semestrarna gör vi en analys av situationen. Är situationen densamma kommer vi att skicka ut inbetalningskort till före detta medlemmar som ännu inte betalt. Eventuellt kommer vi att kika på ett annat betalningssystem.  Vi måste också se över vad man som medlem får för pengarna…  Här är vi öppen för idéer.

Älgjakten närmar sig med stormsteg och förberedelserna är igång med full fart, passröjningar och byggandet av skjutstolar. Men viktigast är att ha hunden i trim, cykelturer och simturer är perfekt för att få en väl förberedd hund inför jaktstart. Själv har jag införskaffat en el-mountainbike vilket för min del gör det betydligt lättare att komma iväg och ut med hunden, cykeln är stadig och jag väljer själv hur mycket jag skall trampa…

 

Bästa jägarhälsningar!

 

//Jan-Erik B

hf_teddy.png