Ordföranden har ordet

Hälleforsvänner!

Redan april månad och våren är i antågande här uppe i norr. Riktigt härligt att vara ute i skogen med hundarna när viltet och naturen börjar vakna till liv efter vintern. Tyvärr så behöver vi alla hantera de effekter som följer av Covid 19 just vilket är utmanande på många sätt. Men en positiv aspekt är att fokuset på social distansering möjliggör för oss hundägare att tillbringa mer tid med våra hundar i skog och mark vilket är fantastiskt på många sätt och skogen tycker jag är den bästa platsen att hämta energi ifrån.

 

En konsekvens för klubbens verksamhet kopplat till Covid 19 är att vi i linje med de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger samt SKK valt att ställa in kommande årsmöte som skulle genomföras i Lycksele i slutet av maj. Så snart vi i styrelsen fattat beslut om ny tid och plats efter sommaren så kommer vi att publicera det på vår hemsida.

Om vi blickar tillbaka på provåret 2019/2020 så kan vi se att det genomfördes 56 prov vilket är en fortsatt minskning. Vi i styrelsen arbetar med förslag till årsmötet om hur vi som rasklubb kan uppmuntra till att fler jaktprov genomförs och det har även kommit in en motion i samma fråga till årsmötet. Andelen hanar som genomfört prov är fortsatt hög jämfört tikar där tikarna även i år utgjorde ca 30 %. Av de prov som genomfördes så ökade andelen prisprov till 55 % vilket är en förbättring jämfört förra året samt att andelen förstapris förbättrades till 36 % av alla prov med ett medelvärde på 83,36 poäng vilket är det högsta de senaste 10 åren. Medelvärde för alla prov förbättrades också jämfört tidigare år. Vi har nu genomfört jaktprov med de nya reglerna under några år och utifrån statistiken så kan jag konstatera att värdena över perioden är relativt stabila men på en lägre nivå jämfört perioden med de gamla jaktreglerna.

Jaktdrömmens Skalla (96,5 p), Skråckabäckens Ask (92,5) och Alpweidens Caapo (87,5 p) var de tre högsta resultaten för året och till dem vill jag rikta ett stort grattis samt även tacka alla de som genomförde jaktprov säsongen 2019/2020. Önskar er alla en bra vår i skog och mark tillsammans med era hundar där ni tillsammans kanske bygger upp motivationen för kommande jaktprovssäsong.

Sköt om er och era hundar!

Hälsningar
Jonas Jonsson
Ordförande

© Hälleforshunden

  • Facebook Social Icon