top of page

Årsmöte 17/3 2024

Dokumentation från årsmötet (i pdf-format):

Protokoll: Läs mer >>

Årsmöteshandlingar: Läs mer >>

Övrig presentation under mötet: Läs mer >>

Rapport från årsmötet

Årsmöte i Hälleforshundklubben 20240317

Återigen genomfördes årsmötet digitalt, 21 medlemmar av klubbens 180 deltog digitalt via google meet.

Jonas Jonsson tog ordförandeklubban för mötet och lotsade deltagarna genom mötespunkterna.

Verksamhetsåret har visat ett gott ekonomiskt resultat och styrelsen har under året haft 7 digitala styrelsemöten. Styrelsen har både anordnat en fysisk medlemsträff med BPH-prov samt varit representerade på avelskonferenser och SÄK:s årsstämma.

77% av de parningar som skedde förra året har passerat avelsrådet. Då klubbens krav är ögonlysning och känd HD-status innan avel har klubben även stimulerat detta genom att betala ut bidrag för både HD och AD-röntgen under verksamhetsåret. 

Revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet och befintlig styrelse kvarstår även kommande verksamhetsår är då de som var i tur för omval, omvaldes.

Styrelsens för 2024:

Ordföranden: Jan-Erik Bjermkvist, Bergeforsen omval för ett år

Omval Maria Granqvist för 2 år

Omval Märit Truuts för 2 år

Omval Anna-Lena Carlsson för 2 år

Ett år kvar har

Roger Molin 

Johan Ketzenius 

Ingalill Olzon ​​​

 

I verksamhetsplanen för kommande år kommer styrelsen fortsatt arbeta för att ett ökat antal hälleforshundar startar på jaktprov genom att genomföra klubbkamp modell light, där bästa tik och hanhund koras. Vi kommer även fortsatt arbeta för en breddning av avelsbasen genom ett aktivt avelsråd samt arbeta för att ett ökat antal valpar föds. För att nå ut till helt nya hälleforshundägare kommer det första året som förstagångsägare till en hälleforshund innebära gratis medlemskap i klubben. Kommande års (2025) medlemsavgift anpassas till övriga rasklubbar och blir 250 kr för medlem och 50 kr för familjemedlem.

 ​

Det absolut viktigaste för rasen är att vi får fram friska och jaktligt mycket duktiga älghundar som både kan bidra i älgskogen men även i avelsarbetet. För att stimulera jaktprovsverksamheten ytterligare har vi under året infört ett ”klubbmästerskap modell light” där pris (hundpeijl) delas ut till säsongens bästa jaktprovsresultat för bästa tik och bästa hanhund under årsmötet. 

 

Årsmötet avslutades med att Ulrika Eriksson i avelsrådet gick igenom den precis, av SÄK, godkända nya RAS:en (Rasspecifika avelstrategier) för hälleforshunden. Mer information om denna finns på klubbens hemsida.

/ Märit Truuts

 

Klubbmästerskap

Hälleforshundklubben genomförde 2023–2024 sitt första klubbmästerskap. 

 

Klubbmästare hanhundar är:

1a Mosshultans Örjan 85,5 poäng ägare Oscar Matsson Bruksvallarna.

2a Alpweiden Caapo 84,5 poäng, ägare Veikko Uutisalo Finland.

3a är Aspvägens Dacke 79,5 poäng ägare Tommy Eriksson Sorsele.

 

Klubbmästare tikar är:

1a Klövnötarens Barra 83 poäng. Ägare John-Olov Ahlzen Färila.

2a Storkrokens Hulda 77,5 poäng ägare Jan-Erik Bjermkvist Bergeforsen.

3a Brovikens Akila 75,5 poäng ägare Jonas Karlsson Orsa.

 

Vi i styrelsen ber att få gratulera pristagarna och tacka alla deltagare.

/Roger Molin

 

Pristagarnas presentation av sina hundar

Mosshultans Örjan

(bild 1 och 2 på sidan)

Mosshultans Örjan med tilltalsnamn Zeke är en hund med stor jaktmotor som alltid har ett driv att hitta älg. Han är en hund som är väldigt ståndfast tack vare att han belönar sig själv genom skalltid. En annan god egenskap är att han har en av och på knapp, får han på sig pejlen så är det 100% jakt när han är hemma så är han en underbar familjemedlem, inkallningen är också bra man kan bryta om han skäller en älg som inte är lovlig för dagen.  

/Oscar Mattsson.

Klövnötarens Barra

(bild 3 och 4 på sidan)

Klövnötarens Barra eller Pullan som hon heter till vardags. Då älgjakten kom och Pullan blivit 6–7 månader var det dags att bekanta sig med några döda älgar vilka hon visade stort intresse för. Vid 18 månader var förhoppningarna stora och premiärsläppet gjordes. Efter att varit i närheten av mig i 30 min gick hon i väg några hundra meter och tog upp en älg som dock skenade. Nästa släpp, några dagar senare, var likadant men vid det tredje släppet blev det riktig skällning i några timmar och från den dagen har hon fungerat. Då oktober kom hade hon haft flera långa skällningar och några älgar hade ramlat för henne så tre jaktprov anmäldes. Det första provet gick bra och vi skapade ihop 77,5 poäng och ett andra prov startades tio dagar senare. Det gick ytterligare lite bättre och slutade på 83 poäng vilket vid provsäsongens slut skulle visa sig vara det högsta prov en Hälleforstik gått denna, av snö, förkortade säsong. Det tredje provet hann vi aldrig gå då snön kom första veckan i november och spolierade alla former av löshundsjakt i våra trakter. Ser dock fram emot hösten då förhoppningen är att ta den där sista ettan. När hon finner en älg men det blir oftast skällning då hon har en bra förmåga att få älgar att stå och att ställa om dom. 

/Olle Ahlzen

orjan 2 web.jpg
orjan web_edited.png
Barra 2 web_edited.jpg
Barra web.jpg
bottom of page