top of page

Årsmöte 19/3 2023

Dokumentation från årsmötet (i pdf-format):

Protokoll: kommer efter justering

Årsmöteshandlingar: Läs mer >>

Rapport från årsmötet

Årsmöte i Hälleforshundklubben 2023

Återigen genomfördes årsmötet digitalt, drygt 20 medlemmar deltog digitalt via google meet.

Jonas Jonsson tog ordförandeklubban för mötet och lotsade deltagarna genom mötespunkterna galant.

Det blev en del förändringar i styrelsen.

Den nya styrelsen har följande utseende:

Ordföranden: Jan-Erik Bjermkvist, Bergeforsen omval för ett år

Nyval Roger Molin Sollefteå för 2 år

Nyval Johan Ketzenius Nättraby för 2 år

Nyval Ingalill Olzon Järbo för 2 år

Ett år kvar har

Maria Granqvist

Märit Truuts

Anna-Lena Carlsson

Avgick gjorde Calle Franklin, Kjell Hellqvist och Susanne Rudberg. Vi tackar dessa för sina år i styrelsen och de arbete de gjort där!

Verksamhetsåret har visat ett gott ekonomiskt resultat och styrelsen har både anordnat medlemsmöten och varit med ordförandekonferenser och SÄK:s digitala möten. 

69% av de parningar som skedde förra året har passerat avelsrådet. Klubben kommer fortsatt arbeta för ett ökat antal valpar bland annat genom ett arbete för att göra rasen än mer populär i jaktkretsar genom att den ska visa sig duktig i jaktprovsstatistik och tävlingssammanhang.

 

Förslag på hur en klubbkamp kan genomföras för att kunna skicka deltagare till Nordiska mästerskapet är att de hälleforshundar som startar jaktprov (oavsett var i Sverige) under en specifik "klubbkamps"-dag deltar i ett klubbmästerskap.

För att stimulera jaktprovsverksamheten ytterligare lottar klubben ut ett antal pejlar på årsmötet, en till bästa tik, en till bästa hane och en till någon hund som deltagit i jaktprov i norden. Vinnarna i år är:

Bästa Tik:         Storkrokens Hilda, ägare Thomas Johansson, Boden

Bästa hane:      Hjortronkärrets Xhantos, ägare Håkan Sigvardsson, Anderstorp

Lotten:              Mosshultans Ågot, ägare Henrik Persson, Broby

Vi vill passa på att tacka Tracker för det förmånliga priset vi fick på era pejlar!

Pejl: Tracker Artemis frånTracker.

Jonas skickade med styrelsen att det viktigaste i klubbens verksamhet är att utveckla hälleforshunden till att förbli en frisk och duktig älghund och att fortsätta det arbete vi påbörjat med samma fokus som vi har idag.

 

Samtidigt är vi till för våra medlemmar och har du några funderingar, synpunkter eller kreativa förslag på hur vi ska utveckla vår verksamhet eller förslag på informationsmöten/medlemsmöten som ska hållas hör du av dig till någon i styrelsen.

Tre motioner hade inkommit från våra medlemmar, en av motionerna vann styrelsens bifall de övriga två redogjorde styrelsen för anledningen till varför de inte bifalles rakt av. Vi är en så pass liten ras att vi inte kan tumma på de avels- och hälsostatusregler vi har satt upp för att inte riskera hundrasen framtid. Om hundar tillåts användas mer i aveln ökar vi svårigheten att finna avelsdjur som inte är närbesläktade. Vi ser idag att även andra rasklubbar inför vissa av de restriktioner vi har tex att hunden ska vara ögonlyst senaste året innan parning vilket är en signal att vi gör rätt. Se styrelsens svar på motionerna i möteshandlingarna ovan!

Mötet avslutades och valberedning tackades för sitt arbete med att få in nya styrelsemedlemmar!

Ett stort tack till Kjell, Susanne och Calle för era år i styrelsen!

unix.jpg
bottom of page